Nathan Badeen

Nathan Badeen

Private Nathan Badeen – 18th Continental Regiment – Revolutionary War

Không có nhiều thông tin về cuộc đời của Nathan (Nahthan) Badeen, người đã từ ngày nay là Vùng Horan của Syria. Gia đình Badeen, mà cư trú tại khu vực đó vào giữa thế kỷ 18, chủ yếu là nông dân và thương nhân. Người ta tin rằng Nathan có thể đã thượng hải bởi những người đàn ông thương mại Pháp trong khi anh ta đang giao dịch với họ trong khu vực gần ngày nay là thành phố Latakia. Cuối cùng anh ta đã được đưa đến Canada nơi anh ta bị bỏ tàu hoặc trốn thoát.

Người ta tin rằng sau đó ông đi về phía nam vào thuộc địa Mỹ đến nơi này quốc gia khi bắt đầu Chiến tranh Cách mạng Mỹ. Cho thấy ông tự nguyện nhập ngũ vào quân đội lục địa ngày 18 tháng 10 Trung đoàn vào ngày 1 tháng 1 năm 1776 đang được tổ chức như một đơn vị mới tại Cambridge Massachusetts. Sau đó, Trung đoàn này đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến để giải phóng Boston khỏi người Anh.

Khi nhập ngũ, Binh nhì Badeen được liệt kê là nơi sinh của mình “Lavan” là người Thổ Nhĩ Kỳ cũ tên cho syria hiện đại ngày nay, được kiểm soát bởi người Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày đó. Binh nhì Badeen, tiếp tục chiến đấu cho đất nước mới của mình như một thành viên của Trung đoàn mới này cho đến ngày 26 tháng 5 năm 1776, đó là sĩ quan chỉ huy của ông, Đại úy Abraham Tyler, báo cáo rằng ông đã chết phục vụ đất nước của ông khi được gửi đến Fort George gần Boston. Hoàn cảnh chính xác của cái chết của anh ta, cũng như nơi an nghỉ cuối cùng của anh ta là không biết.

Read More:  Captain Zenni

Tham khảo: apaam.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *